Startsida  |  2017-04-28

 

 

Kontakt


 

Startsida Bin och biodling Biodling där du bor Om SBR Forum Bibutiken Medlemsservice Bitidningen Utbildning Information Länkar

 

Livsmedelshygien

Allmänheten har krav på livsmedlens kvalité bl.a. ur djuromsorgssynpunkt, ursprung, innehåll och hur livsmedlet produceras. EU, riksdagen och regeringen har därför fastställt lagar och förordningar, som den som producerar livsmedel är skyldig att följa.
Livsmedelsverket är den myndighet som har det övergripande ansvaret för livsmedelstillsynen medan kommunerna utövar livsmedelstillsynen i praktiken.
Under Medlemsservice/Lagar och förordningar finner du Livsmedelsverkets föreskrifter som specifikt gäller för honung.
Lagar och förordningar som styr livsmedelshanteringen finns i sin helhet på Livsmedelsverkets hemsida www.slv.se

Sveriges Biodlares Riksförbund  -  Borgmästaregatan 26  -  596 34 Skänninge  -  Telefon 0142- 48 20 00  -  E-post: sbr@biodlarna.se

Plusgiro: 86 85-0  -  Bankgiro: 413 - 6149  -  Org nr 82 30 00-1391  -  Momsnr/VAT nr SE823000139101

Bankgironummer för betalning av medlemsavgift: 512-7113 (Membit)

Adressändring