Startsida  |  2017-04-28

 

 

Kontakt


 

Startsida Bin och biodling Biodling där du bor Om SBR Forum Bibutiken Medlemsservice Bitidningen Utbildning Information Länkar

 

Myndigheter

Biodlingen påverkas av en rad lagar, förordningar och föreskrifter. Det samlade begreppet för dessa olika sorters regler är författningar.

  • En lag är beslutad av riksdagen. Den har ofta karaktären av "ramlag", som innehåller få detaljer och måste fyllas ut med utförligare regler.
  • En förordning har beslutats av regeringen och innehåller mer detaljerade regler.
  • Förordningen säger vad myndigheter får utfärda ytterligare föreskrifter

 

Även inom EU finns författningar som berör biodlingen. EG-reglerna finns i förordningar, direktiv eller beslut.

  • EU:s förordningarna gäller direkt i Sverige utan att vi skriver om dem till svenska regler. Förordningar beslutas av rådet i EU eller av kommissionen. Rådsförordningarna är liksom de svenska lagarna av ramkaraktär, medan kommissionens förordningar innehåller mer detaljerade bestämmelser.
  • EU-direktiv är anvisningar, uppmaningar, till medlemsstaterna att se till att deras lagstiftning stämmer överens med det som står i direktivet. I Sveriges fall blir resultatet oftast föreskrifter beslutade av olika myndigheter. När myndigheten har utarbetat svenska föreskrifter gäller EU:s direktiv.

 

Tillämpningen och tolkning av olika författningar och EU-förordningar görs av olika myndigheter. De myndigheter som främst handhar frågor som berör biodlingen är: Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Skatteverket, Läkemedelsverket, Kemikalieinspektionen och  Naturvårdsverket

Sveriges Biodlares Riksförbund  -  Borgmästaregatan 26  -  596 34 Skänninge  -  Telefon 0142- 48 20 00  -  E-post: sbr@biodlarna.se

Plusgiro: 86 85-0  -  Bankgiro: 413 - 6149  -  Org nr 82 30 00-1391  -  Momsnr/VAT nr SE823000139101

Bankgironummer för betalning av medlemsavgift: 512-7113 (Membit)

Adressändring