Startsida  |  2017-04-28

 

 

Kontakt


 

Startsida Bin och biodling Biodling där du bor Om SBR Forum Bibutiken Medlemsservice Bitidningen Utbildning Information Länkar

  

Om SBR

Sveriges Biodlares Riksförbund är intresseorganisation för landets biodlare. I förbundet finns 273 biodlarföreningar över hela landet med ca. 12 000 medlemmar. Föreningarna är organiserade i 25 distrikt.

 

Förbundet leds av en förbundsstyrelse bestående av nio ordinarie ledamöter.

 

SBR är medlem i några internationella biodlarorganisationer och genom medlemskapet i LRF är förbundet även företrätt i COPA/COGECA som arbetar i Bryssel och kan på så vis påverka de beslut som fattas där som berör biodlingen.

Sveriges Biodlares Riksförbund  -  Borgmästaregatan 26  -  596 34 Skänninge  -  Telefon 0142- 48 20 00  -  E-post: sbr@biodlarna.se

Plusgiro: 86 85-0  -  Bankgiro: 413 - 6149  -  Org nr 82 30 00-1391  -  Momsnr/VAT nr SE823000139101

Bankgironummer för betalning av medlemsavgift: 512-7113 (Membit)

Adressändring