Startsida  |  2017-04-28

 

 

Kontakt


 

Startsida Bin och biodling Biodling där du bor Om SBR Forum Bibutiken Medlemsservice Bitidningen Utbildning Information Länkar

 

Utbildning

I januari 2016 var kursboken Mina första år som biodlare klar. Här finns den grundläggande teori som behövs för att bli biodlare. Biodlarna har nu ett nytt kursmaterial, som kan användas i hela Sverige. Därför arrangerar SBR i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan (SV), behörighetskurser, för de som redan är cirkelledare såväl som för de som är intresserade av att bli cirkelledare, runt om i landet. Deltagarna får bekanta sig med kursmaterialet och också ta del av grundläggande vuxenpedagogik. Under år 2017 har vi även en fortsättningskurs för de cirkelledare som gått Behörighetskursen. Här fördjupar man sig i metoder och verktyg för rollen som cirkelledare.

 

Till kursboken Mina första år som biodlare hör arbetsböckerna Min biodling för cirkelledare och Min biodling för deltagare vilka helt följer kursboken. Mina första år som biodlare är uppdelad i 10 kapitel. De sju första är tänkta att användas det första året. De tre sista är lite mer fördjupning och kan studeras andra året efter att man repeterat det första året. 

Arbetsboken för cirkelledare ger tips och idéer om utrustning och material och om bilder som man kan visa i detta sammanhang. I Arbetsboken för deltagare finns liksom i cirkelledarens bok målen för kapitlet och tips om extra litteratur. Till varje kapitel finns också diskussionsfrågor och små kopior på de bilder som kan vara lämpliga att visa. I båda finns plats för anteckningar.

I de senare usb-minnena, som nu finns i Bibutiken, mars 2017, ingår mapparna Presentation samt Att diskutera, vilka förhoppningsvis underlättar då man går igenom kapitlen respektive frågorna. Har du frågor och synpunkter om detta, är du varmt välkommen att höra av dig till Karin Persson, se nedan.

Utbildningskommittén arbetar för att ta fram ett nytt bildmaterial som är helt knutet till kursmaterialet. I samband med det kommer vissa ändringar och tillägget göras. 

Förslag till Studieplan för nybörjar- respektive fortsättningskurs

 

Eftersom vi börjar vid olika tidpunkter på året, har olika förutsättningar till exempel tillgång till föreningsbigård, har olika erfarenheter som cirkelledare samt inte minst olika deltagare, är denna studieplan bara ett grovt hjälpmedel för hur planen kan läggas upp. Tanken är 10 tillfällen per år och 3 studietimmar per gång.

Boken är uppdelad i 10 kapitel eller ramar. Man bör kunna hinna med ett kapitel per tillfälle. Visa gärna passande avsnitt ur DVDn Biodling för nybörjare, som finns att köpa i Bibutiken, för att få en bra bild om hur det går till praktiskt i bigården. Bland länkarna till höger finns under Instruktionsfilmer i biodling flera filmer som också kan användas. Låt gärna   Att diskutera bli hemuppgifter. Gå sedan igenom dem vid nästa sammankomst, en bra repetition.

 

 

Nybörjarcirkeln: 

Sammankomst nr 1-3: Kap. 1-3 i boken Mina första år som biodlare.

Sammankomst nr 4: Besök hos en redskapshandlare. Olika kuptyper mm. 

Sammankomst nr 5-6: Kap. 4-5 i Boken mina första år som biodlare

Sammankomst nr 7: Kap. 6 i Boken mina första år som biodlare. Gärna med besök av bitillsynsman 

Sammankomst nr 8: Kap. 7 i Boken mina första år som biodlare. Praktiskt arbete i bigård.

Sammankomst nr 9-10: Kap. 8 i Boken mina första år som biodlare kan man ta upp i nybörjarcirkeln, gärna i samband med ett praktiskt moment. (Vilka växter om finns i området. Placering av kupor.) Lite sammanfattning och utvärdering. Andra tips: Göra en avläggare, honungshantering eller oxalsyrabehandling. 

 

 

Fortsättningscirkeln:

Sammankomst 11-12: Repetition av kap 1-7 i boken Mina första år som biodlare.

Sammankomst 13: Praktisk uppföljning av ett samhälle: Övervintring. Vårkoll. Drönarram.

Sammankomst 14-16: Kap. 8-10 i boken Mina första år som biodlare.

Sammankomst 17-18: Praktiskt: Odla drottningar. Göra avläggare. Besök av bitillsynsman.

Sammankomst 19: Häftet Bihusesyn (SBR). Ev även boken Säker honung (SBR-BF) och häftet  Märkning av färdigförpackade livsmedel (Livsmedelsverket).

Sammankomst 20: Repetition, sammanfattning och utvärdering. 

 

Till dig som är cirkelledare: Detta är alltså ett förslag. Ta det till dig och gör det till ditt eget så att det passar dig, din bygd och dina deltagare! 

Tanken är också att det framöver skall bildas ett forum, där cirkelledare kan kommunicera med varandra, ställa frågor, ge tips m.m. 

Frågor runt denna information ställs i första hand till Karin Persson i utbildningskommittén. Hon nås på 0730-65 19 67 eller karin.persson@ljungby.nu

 


 

Aktuellt just nu:


Utbildning för cirkelledare

Fortsättningsutbildning för cirkelledare den 11 mars i Växjö och den 25 mars i Hässleholm.

Genomgången behörighetsutbildning krävs.

 

Behörighetsutbildning för cirkelledare i Älmhult den 1 april.

 

Anmäl senast 1 vecka före kurstillfället. Antal platser är begränsat. Samtliga kurser kostar 150 kronor. Anmälan till Växjö och Älmhult sker till SV Kronoberg, tfn 0470-145 00. Frågor besvaras av Lars-Göran Abrahamsson lars-goran@sv.se tfn 073-9610243.

Anmälan till Hässleholm sker till mats.ernstsson@sv.se tfn 010-2093224 som också besvarar frågor ang Hässleholm.

 

Samling för alla kurser 09.30 med fika och pågår fram till 16.00.

 

 

 

Utbildningsmaterial

 

Det nya material som tagits fram, säljs i vår bibutik.

 

Om du klickar på bilderna här nedanför, kan du själv ladda ned böckerna som PDF:er. Dock är de lite "tunga" så uppladdningen kan ta lite tid.

 

91022  Mina första år som biodlare

91017  Min biodling - arbetsbok för deltagare

91018  Min biodling - arbetsbok för cirkelledare

 

I denna länk finner du bilderna som finns på det medföljande  USB-minnet som en zippad fil.

 

Sveriges Biodlares Riksförbund  -  Borgmästaregatan 26  -  596 34 Skänninge  -  Telefon 0142- 48 20 00  -  E-post: sbr@biodlarna.se

Plusgiro: 86 85-0  -  Bankgiro: 413 - 6149  -  Org nr 82 30 00-1391  -  Momsnr/VAT nr SE823000139101

Bankgironummer för betalning av medlemsavgift: 512-7113 (Membit)

Adressändring