Startsida  |  2017-04-28

 

 

Kontakt


 

Startsida Bin och biodling Biodling där du bor Om SBR Forum Bibutiken Medlemsservice Bitidningen Utbildning Information Länkar

Biodlarorganisationer i Sverige

 

Biodlingsföretagarna
Svensk Biavel
Föreningen Svensk Buckfastavel
Ligusticagruppen
Svenska Carnica Gruppen följ dem på bloggen här
NordBi

Svenska Bin

 

 

 

Honungsförädlare

 

Svensk Honungsförädling

Svensk Landskapshonung

 

 

Biodlarorganisationer i Norden

 

Norges Birøkterlag

Danmarks Biavlerforening
Finlands Biodlareförbund

Formaður Býflugnaræktendafélags Íslands 


 

Biodlarorganisationer i övriga världen

 

Apimondia

IBRA

EPBA (Europeiska yrkesbiodlarförbundet)

 

 

Bihälsa mm

 

COLOSS

Bee Informed Partnership

Efsa4Bees

Bee Base

eXtension - Bee Health

VSH-bin

 

 

Myndigheter

 

Jordbruksverket

Livsmedelsverket

Läkemedelsverket

Kemikalieinspektionen

Naturvårdsverket

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU  Finns även på Facebook SLU bee research

Tillväxtverket

Tillväxtanalys

 

 

Övriga organisationer i Sverige

 

LRF, Lantbrukarnas Riksförbund
Hushållningssällskapens Förbund
Studieförbundet Vuxenskolan

Naturskyddsföreningen

 

 

 

EU, Nätverk och företag

 

EU Animal Health and Welfare - Beekeeping

Landsbygdsnätverket

Sigill Kvalitetssystem AB

Gröna Jobb

 

Sveriges Biodlares Riksförbund  -  Borgmästaregatan 26  -  596 34 Skänninge  -  Telefon 0142- 48 20 00  -  E-post: sbr@biodlarna.se

Plusgiro: 86 85-0  -  Bankgiro: 413 - 6149  -  Org nr 82 30 00-1391  -  Momsnr/VAT nr SE823000139101

Bankgironummer för betalning av medlemsavgift: 512-7113 (Membit)

Adressändring